Forside

Fagfelt

Utdanning/
Erfaring


Honorar

Kontakt


Gro Brandal

Autorisert rettshjelper, jurist og pedagog

Når jeg yter rettshjelp er det viktig for meg å bruke min brede utdanning og praksis for å gi riktige juridiske råd og få til gode løsninger - i samarbeid med oppdragsgiver.Når jeg påtar meg undervisningsoppdrag eller arrangerer kurs vil jeg samarbeide tett med oppdragsgiver, være engasjert og godt forberedt.-Gro Brandal

Hva er en autorisert rettshjelper?

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet autoriserer rettshjelpere, som må oppfylle følgende kriterier:
  • Juridisk embedseksamen, ansvarsforsikring, politiattest, regnskapsfører og revisor (som årlig rapporterer til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet: tilsynet.no).
Gro Brandal - Haugsbygda, 6082 Gursken - Tlf.: 91635605 - gro@rettogriktig.com - Org.nr.: 990801223 - Kto.nr.: 3910 3194 338