Forside

Fagfelt

Utdanning/
Erfaring


Honorar

Kontakt


Fagfelt

Rettshjelpsvirksomhet

Helsevesen
 • Oppfølging / Klager:
  Norsk Pasientskadeerstatning, Fylkesmannens helseavdeling, kommuner, individuell plan
 • Psykisk helsevern:
  Etablering / opphør / gjennomføring
Skole og barnehage
 • Barn med spesielle behov: Søknader / klager ifht. ressurser, tiltak og oppfølging av planer
Barnevern
 • Oppfølging av barnevernsaker: For kommunen / sammen med foreldrene
Barne-/ familieomsorg
 • Skilsmisse: Økonomi, bosted, samvær
 • Barn med funksjonssvikt: Søknader/klager og oppfølging
 • Ungdom: Utdanning, rusproblematikk
NAV-Trygd og arbeid
 • Søknad /klage/oppfølging. Deltakelse på møter sammen med deg/dere
Arbeidsrett

Arvespørsmål

Eiendomsspørsmål - Tinglysning

Forsikring

Hjelpevergeoppdrag – betalte

Jussundervisning gjennomført

Høgskulen i Volda:
Helse- og sosialfag: Helse- og forvaltningsrett

Administrasjon, planlegging og leiing: Forvaltningsrett, juss knyttet til næringslivet

Fagskoler:
Oslo, Kristiansund, Tønsberg:
Gen. helserett, psykisk helsearbeid, helseadministrasjon

Høyskolen i Ålesund:
Helsejuss: Sykepleieutdanningen og div. videreutdanninger

Helse Sunnmøre:
Lærings- og Mestringssenteret: Helserett og rettighetsjuss

Brukerorganisasjoner:
Helserett og rettighetsjuss
 • Brystkreftoperertes forening
 • MS-foreningen
 • Pårørende til pas. på sykehjem
 • Pårørendeskole – demensforening

Andre fagfelt

Jeg kan også ta på meg saker innenfor andre fagfelt. Ta kontakt
Gro Brandal - Haugsbygda, 6082 Gursken - Tlf.: 91635605 - gro@rettogriktig.com - Org.nr.: 990801223 - Kto.nr.: 3910 3194 338