Forside

Fagfelt

Utdanning/
Erfaring


Honorar

Kontakt


Priser

Hva koster mine tjenester?

Jeg er medlem av Norges Juristforbund, hvor Juristenes Rettshjelpsforening er en egen gruppe . Mitt honorar ligger vanligvis under advokaters prisnivå.Før jeg tar på meg et oppdrag, vil jeg uten kostnader for deg/dere vurdere om jeg kan ta på meg oppdraget – og hvilket omfang og pris oppdraget kan ha. Underveis i saken, vil dette overslaget måtte revurderes. I min vurdering ligger også om du/dere kan ha krav på utgifter dekket av forvaltningen/ fylkesmannen / forsikringsselskapet ditt – eller andre ordninger.

Gro Brandal - Haugsbygda, 6082 Gursken - Tlf.: 91635605 - gro@rettogriktig.com - Org.nr.: 990801223 - Kto.nr.: 3910 3194 338