Forside

Fagfelt

Utdanning/
Erfaring


Honorar

Kontakt


Kontakt

Firmanavn: Rett og Riktig:
Autorisert rettshjelper Gro Kristine Brandal
Adresse: Haugsbygda, 6082 Gursken
Kontor Ålesund: Røysegt. 8b
Tlf.: 91635605
E-post: gro@rettogriktig.com
Hjemmeside: www.rettogriktig.com
Brønnøysundregisteret: 990 801 223
Kontonr.: 3910 31 94338
Revisor: BDO AS, Ulsteinvik
Regnskap:PR regnskap, Ulsteinvik
Gro Brandal - Haugsbygda, 6082 Gursken - Tlf.: 91635605 - gro@rettogriktig.com - Org.nr.: 990801223 - Kto.nr.: 3910 3194 338