Forside

Fagfelt

Utdanning/
Erfaring


Honorar

Kontakt


Utdanning og erfaring

Utdanning

 • Lærerskole, videreutdanning i pedagogikk og samfunnsfag
 • Organisasjon-og ledelse: Høyskolen i Østfold 1 år
 • Juridisk embetseksamen: Universitetet i Oslo 2000: Arbeidsrett som spesialfag
 • Konflikthåndtering og mekling: 1 sem. ved Diakonhjemmets Høyskole

Yrkeserfaring

 • Skoleverket: Lærer, inspektør, rektor: Barne- og ungdomsskole: Oslo, Tana, Vadsø, Nesodden
 • Norsk Lærerlag: Vadsø: Hovedtillitsvalgt statlig sektor, leder i lokallag og div. andre verv
 • Journalist: Akershus Amtstidende i Drøbak
 • Informajonskonsulent; Sunnaas sykehus på Nesodden
 • Høgskolelektor i juridiske fag: Høgskolen i Volda: Institutt for sosialfag:1.8.2001 til 1.5.2007
 • RettogRiktig: Egen virksomhet som autorisert rettshjelper og pedagog (siden 1.5.2007)

Annen nyttig erfaring

 • Egen pasient- og pårørendeerfaring
 • Styreleder i skolekorps, frivillig arbeid i Røde Kors, leder Eiksund Bygdelag, president Ulstein Rotary klubb 2010/2011
Gro Brandal - Haugsbygda, 6082 Gursken - Tlf.: 91635605 - gro@rettogriktig.com - Org.nr.: 990801223 - Kto.nr.: 3910 3194 338